Kullskogens TT Diba fødte fire valper lørdag 5.desember 2020. Alle er bortbestilt